تحصیلات

 • کارشناسی مهنذسی برق-گرایش الکترونیک-معدل 16.23 غیرانتفاعی روزبه- زنجان از سال 1387 تا 1391

سابقه شغلی

 • از سال 1392 تا 1394
  تمام وقت شرکت موسسه آموزش عالی ماهان زنجان - مدیر: آقای محمدرضا سیاری
  مسئول مالی ومشاور تحصیلی - انجام کارهای اداری-مالی وبرگزاری همایش ها
  دلیل ترک:

مهارت

 • نرم افزارPLC مسلط -
 • نرم افزار CODE VISION مسلط -
 • نرم افزارPROTEUS مسلط -
 • نرم افزارهای گرافیکی مسلط -
 • EXCEL مایکروسافت - سطح پیشرفته مسلط -
 • WORD مایکروسافت - سطح پیشرفته مسلط -
 • POWER POINT مایکروسافت - سطح پیشرفته مسلط -
 • ACCESS-سطح پیشرفته مسلط -
 • اینترنت و پست الکترونیک مسلط -

زبان

خواندننوشتنمکالمه
انگلیسیخوبخوبخوب

قدرت گرفته از رزومه وبلاگ

وبلاگ خالی است